• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

LỊCH KHỞI HÀNH BANGKOK-PATTAYA, PHUKET, CHIANG MAI, PHILLIPINES, NGA, BALI NĂM 2018

BANGKOK-PATTAYA, PHUKET, CHIANG MAI, PHILLIPINES, NGA, BALI năm 2018
Thị trường STT Khời Hành Số chỗ Giá người lớn  Phương tiện  Ghi chú
BANGKOK- PATTAYA 5N4Đ - THÁNG 10/2018
BANGKOK - PATTAYA
5N4Đ
02 đêm khách sạn 5 sao
Buffet Baiyoke Sky
BBQ hải sản
Tigerzoo
Alcazar Show
Đảo Coral
14 24/10 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
15 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
16 25/10 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
17 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
18 27/10 24          6,200,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
19 31/10 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
20 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
BANGKOK- PATTAYA 5N4Đ - THÁNG 11/2018
1 01-11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
2 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
3 07-11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
4 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
5 08-11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
6 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
7 10/11 24          6,200,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
8 14/11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
9 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
10 15/11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
11 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
12 17/11 24          6,200,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
13 21/11 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
14 22/11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
15 24/11 24          6,200,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
16 28/11 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
17 24          6,200,000 VJ803 11: 30 - 13:00
VJ804  14:00 - 15:30
 
18 29/11 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
19 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
BANGKOK- PATTAYA 5N4Đ - THÁNG 12/2018
1 01/12 24          6,800,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
2 05-12 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
3 06-12 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
4 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
5 08/12 24          6,800,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
6 12-12 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
7 13/12 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
8 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
9 15/12 24          6,800,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
 
10 19/12 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
11 20/12 24          5,700,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
Noel
12 31          6,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
13 22/12 24          7,000,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
14 28/12 24          7,500,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
Tết Tây
15 31          8,000,000 DD3211 20:45 - 23:05
DD3218  18:30 – 20:00
16 29/12 24          8,000,000 VJ803 08:35 - 09:55
VJ804  14:00 - 15:30
BANGKOK- PATTAYA 5N4Đ - THÁNG 01/2019
  09/01 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
  10/01 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
  16/01 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
  17/01 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
  23/01 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
  24/01 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
  30/01 31          6,200,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
BANGKOK- PATTAYA 5N4Đ - THÁNG 02/2019
1 01/02 31          7,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
27/12 AL
2 02-02 31          8,800,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
28/12 DL
3 03/02 31          8,800,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  18:30 – 20:00
29/12 AL
4 04/02 31          8,800,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
30/12 AL
5 05/02 31        10,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
Mùng 1 Tết
6 24          9,500,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
7 06/02 31        10,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
Mùng 2 Tết
8 07/02 31          9,500,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  07:35 - 09:05
Mùng 3 Tết
9 08/02 31          9,500,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  07:35 - 09:05
Mùng 4 Tết
10 12/02 31          6,800,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  18:30 – 20:00
Mùng 8 
11 13/02 31          6,800,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  18:30 – 20:00
Mùng 9 
12 14/02 31          6,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
Mùng 10
13 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
14 15/02 24          5,400,000 FD659 21:35 - 23:05
FD650 07:30 - 09:15
 
15 31          6,500,000 DD3219 20:45 - 22:15
DD3218  18:30 – 20:00
11/01 AL
16 20/02 31          6,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
17 27/02 31          6,500,000 DD3211 09:50 - 11:25
DD3218  18:30 – 20:00
 
TOUR CHIANG MAI - 2018
CHIANG MAI  - CHIANG RAI - 4N3Đ
Chùa Phrathat Doi Suthep, Làng cổ dài Karen
Chùa Trắng - Wat  Rong, Tam Giác Vàng
Buffet 4 sao, Bữa tối Kantoke - vũ điệu truyền thống
5 25/10, 13/11, 4/12 24          7,900,000 VJ891 11:40
VJ892 14:25
 
TOUR PHUKET - 2018
PHUKET 4N3Đ Bay thẳng
Fulloption
Du thuyền  - Bơi ngắm san hô ở đảo Phiphi
Khách sạn 4sao ngay Patong
Buffet lẩu nướng hải sản
Phuket city tour
  Tháng 10:  26, 27
Tháng 11: 03, 10,  17, 24,
Tháng 12: 01
24          7,500,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:02
 
  Tháng 12:  08, 15 24          8,500,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:02
 
  22/12 24          9,000,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:03
Noel
  29/12 24        10,000,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:04
Tết Tây
PhuKET 4N3Đ - 1 ngày free day
- Phangnga Bay
- Tặng vé xem Simon Show
- Buffet tại Nhà hàng Nhật + Đồ nướng Seafood.
  Tháng 11: 2, 9, 16, 23, 30 24          8,000,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:05
 
  Tháng 12: 7, 14, 21 24          9,000,000 VJ805 08:25 - 10:25
VJ806  12:00 - 14:06
 
TOUR PHILIPPINES - THÁNG 11, 12/2018, 01, 02/2019
MANILA 4N4Đ
Khách sạn 3 sao trung tâm
Cưỡi ngựa leo núi lửa Taal
Thuyền độc mộc vượt thác Pagsanjan
Buffet lẩu nướng YAKIMIX
Buffet món Filipino
  16/11,  18/01 19        13,500,000 Z2295 01:35 - 0515
Z2294 23:25 - 01:05
 
  28/12 19        15,000,000 Z2295 01:35 - 0515
Z2294 23:25 - 01:06
Tết Tây
  05/02 19        16,000,000 WED 06FEB 5J-752 SGNMNL 01H05 04H55
SAT 09FEB 5J-751 MNLSGN 22H30 00H20+1
Tết Âm lịch
TOUR BALI 
Bali 4N3Đ
Malaysia Airlines
Khách sạn 4 sao
Đảo rùa Benoa Tajung
  15/11          11,000,000 MH 751  SGNKUL HK16 2 11:00-13:55 --
MH 853 KULDPS HK16 M 15:00-18:30
 MH 714  DPSKUL KH16 I 12:55-15:55 --
 MH 766  KULSGN HK16 M 17:50-18:4
 
  20/12          12,000,000 Noel
TOUR NGA - THÁNG 11,12/2018
TOUR NGA 9N8Đ
Bay VN
Khách sạn 4*ngay trung tâm
 Chặng Moscow-St.Petersburg  bằng tàu cao tốc Sapsan
  Tháng 11: 03, 08, 22          47,900,000    
  Tháng 12: 22, 29          47,900,000    

*Lưu ý: Liên hệ với chúng tôi để được giá vé ưu đãi nhất

Giá Tour không áp dụng cho ngày Lễ, Tết (trước/sau 7 ngày)

Thông tin chi tiết

Liên hệ: Ms. Huế
Tel/Viber/Zalo: 0968 325 898 
Email: huent@vietnamtourism- hcmc.com.vn
Skype: HueVietnamtourism - hcmc

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)