• Tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

LKH CÁC TOUR HONGKONG, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC 2019

 LỊCH KHỞI HÀNH CÁC TOUR
TRUNG QUỐC, HONGKONG, HÀN QUỐC 2019 
TOUR THỜI GIAN KHỞI HÀNH  GIÁ TOUR
(VND) 
 HONGKONG   4N3Đ  Tháng 03: 16 30
Tháng 04: 11
   14,490,000  
Tháng 04: 27 (Lễ 30/4)    16,990,000  
Tháng 05: 30
Tháng 06: 06 13 27
Tháng 07: 04 11 18 25
   14,490,000  
Tháng 08: 01 15    13,990,000  
HONGKONG -
QUẢNG CHÂU -
CHU HẢI
5N4Đ Tháng 04: 10
Tháng 05: 15 29
Tháng 06: 05 12 19 26
Tháng 07: 10 17 24
   15,490,000  
 HONGKONG -
QUẢNG CHÂU -
THẨM QUYẾN 
5N4Đ Tháng 03: 13 23 27     14,490,000  
 HÀN QUỐC
BAY JEJU 
 5N4Đ  Tháng 03: 20 21 26
Tháng 04: 11 18 26
   14,490,000  
 HONGKONG -
HÀN QUỐC 
 5N4Đ  Tháng 03: 07 14 21     18,490,000  
 BẮC KINH -
HÀN QUỐC 
7N6Đ Tháng 03: 14 21
Tháng 04: 06 13 20 
   18,490,000  
Tháng 04: 27 (Lễ 30/4)     19,990,000  
Tháng 05: 11 18 25
Tháng 06: 01 08 15 22 29
Tháng 07: 06 
   18,490,000  
Tháng 08: 31 (Lễ 2/9)     19,490,000  
Tháng 09: 07 14
Tháng 10: 05 12 19 26 
   18,490,000  
ĐÀI LOAN 5N4Đ Tháng 03: 15 22 29    12,490,000  
 THƯỢNG HẢI -
 HÀN QUỐC 
 7N6Đ  Tháng 03: 17 24
Tháng 04: 11 25 
   19,490,000  
 BẮC KINH -
THƯỢNG HẢI -
HÀNG CHÂU -
TÔ CHÂU 
 6N6Đ  Tháng 03: 12 26     16,990,000  
 TRƯƠNG GIA GIỚI -
 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 
 6N5Đ  Tháng 03: 13 15 20 22 27 29     15,990,000  
 TRƯƠNG GIA GIỚI -
 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 
 5N4Đ  Tháng 03: 18 25     13,990,000  


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline: 0909 07 6569
Nguyễn Huế (Ms) - Sales Manager
VIETNAMTOURISM HOCHIMINH CITY
Head office: 234 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist 3, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tel: +84 2839320617 - 39326776, Ext: 151
HP: +84 0968 325 898 (Zalo) Skype: HueVietnamtourism-hcmc

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)