• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
0

Tour đặc biệt

Tour đặc biệt

PHUKET - ĐẢO PHI PHI - VỊNH PHANG NGA

4 ngày 3 đêm 02/05/2021

8,990,000 đ

BẮC KINH - SEOUL – EVERLAND – NAMI

7 ngày 6 đêm 02/05/2021

19,990,000 đ

(TOUR LỄ) MATXCOVA – ST. PETERSBURG - MATXCOVA

9 ngày 8 đêm 13/03/2019

51,900,000 đ

MYANMAR - VÙNG ĐẤT VÀNG CHÂU Á

4 ngày 3 đêm 02/05/2021

11,990,000 đ

BRUNEI - DUBAI ABUDHABI - SHARJAH

6 ngày 5 đêm 02/05/2021

26,990,000 đ

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

15,990,000 đ

HÀN QUỐC - XỨ SỞ KIM CHI

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

16,990,000 đ

HONGKONG - THỎA THÍCH VUI CHƠI DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 02/05/2021

16,990,000 đ

Du lịch Bờ Đông Hoa Kỳ

7 Ngày 23/01/2019

49,900,000 đ

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)