Tìm kiếm

  • Du lịch
  • Khách sạn
  • Vé máy bay
  • Vận chuyển

Tỷ giá ngoại tệ

 

Nguồn ngân hàng Vietcombank TP.HCM

  • Asian Hotel
  • Mondial Hue Hotel

LỊCH TRÌNH KHỞI HÀNH THÁNG 3 - 12/2018


Khách hàng có thể tham khảo chi tiết các lịch khởi hành của VietnamtourismHCM tại đây.


LỊCH KHỞI HÀNH

Thời gian: tháng 3 - tháng 12/2018

TOUR THỜI GIAN GIÁ
THAILAND (5N4D)
BANGKOK - PATTAYA


Tháng 3 18 23 25 30 5,400,000
Tháng 4 1 6 8 19 21 5,400,000
27 28 29 8,400,000
Tháng 5 14 15 18 20 21 22 24 5,400,000
25 26 27 6,400,000
Tháng 6 1 3 8 10 15 17 22 6,400,000
24 28 30 6,400,000
Tháng 7 1 6 8 13 15 20 22 6,400,000
27 29 30 6,400,000
Tháng 8 4 5 11 12 18 19 26 6,400,000
Tháng 9 1 2 8,400,000
29 30 5,400,000
Tháng 10 19 22 26 29 5,400,000
Tháng 11 17 18 24 25 5,400,000
Tháng 12 10 14 17 5,400,000
23 24 30 31 8,400,000
CHENGRAI - CHENGMAI(4N3D)

Tháng 03 17 24 31 9,990,000
Tháng 04 7 14 21 9,990,000
28 12,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 10,990,000
Thang 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Thang 07 7 14 21 28 10,990,000
Thang 08 4 11 18 25 9,990,000
Thang 09 1 12,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 9,990,000
Tháng 11 3 10 11 24 9,990,000
Tháng 12 22 29 12,990,000
PHUKET (4N3D)

Tháng 03 17 24 31 7,990,000
Tháng 04 7 14 21 7,990,000
28 9,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 8,500,000
Thang 06 2 9 16 23 30 8,500,000
Thang 07 7 14 21 28 8,500,000
Thang 08 4 11 18 25 7,990,000
Thang 09 1 8,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 7,990,000
Tháng 11 3 10 11 24 7,990,000
Tháng 12 22 29 8,990,000
HÀN QUỐC (4N4D) Tháng 03 15 17 22 24 29 11,990,000
DK trước 01.02.2018 Tháng 04 1 2 3 4 7 8 9 11,990,000
DK trước 15.08.2018 Tháng 09 13 15 20 22 26 29 30 11,990,000
ngày khởi hành là Thang 10 4 6 11 14 18 21 25 11,990,000
ngày tập trung ra SB Thang 11 1 3 8 10 11,990,000
SINGAPORE (3N2D)
Tháng 03 17 24 31 7,490,000
Tháng 04 7 14 21 7,490,000
28 7,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 7,490,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 7,490,000
Tháng 07 7 14 21 28 7,490,000
Tháng 08 4 11 18 25 7,490,000
Tháng 09 1 7,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 7,490,000
Tháng 11 3 10 11 24 7,490,000
Tháng 12 22 29 7,990,000

CAM - LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI
4n3d


cả năm Thứ năm hàng tuần 5,790,000
Tháng 04 28 6,790,000
Tháng 08 30 6,790,000
Tháng 12 27 6,790,000
ĐÀI LOAN FULL (5N4D)

Tháng 03 15 17 22 24 29 9,990,000
Tháng 04 1 2 7 9,990,000
Tháng 05 19 26 10,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 10,990,000
Tháng 08 18 25 10,990,000
Tháng 09 21 28 9,990,000
Thang 10 6 13 20 27 9,990,000
Thang 11 1 3 8 10 9,990,000
Tháng 12 8 15 9,990,000
ĐÀI LOAN SIÊU KHUYẾN MÃI
Tháng 03 15 17 22 24 29 7,990,000
Tháng 04 1 2 7 7,990,000
Tháng 05 19 26 8,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 8,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 8,990,000
Tháng 08 18 25 7,990,000
Tháng 09 21 28 7,990,000
Thang 10 6 13 20 27 7,990,000
Thang 11 1 3 8 10 7,990,000
Tháng 12 8 15 7,990,000
ĐÀI LOAN HOA LIÊN (4N3D) Tháng 03 15 17 22 24 29 8,600,000
Tháng 04 1 2 7 8,600,000
Tháng 05 19 26 9,600,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 9,600,000
Tháng 07 7 14 21 28 9,600,000
Tháng 08 18 25 8,600,000
Tháng 09 21 28 8,600,000
Thang 10 6 13 20 27 8,600,000
Thang 11 1 3 8 10 8,600,000
Tháng 12 8 15 8,600,000
SIN - MA (6N5D) Tháng 03 15 17 22 24 29 9,990,000
SIN - MA - IN (6N5D) Tháng 04 1 2 7 9,990,000
Tháng 05 19 26 10,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 10,990,000
Tháng 08 18 25 10,990,000
Tháng 09 21 28 9,990,000
Thang 10 6 13 20 27 9,990,000
Thang 11 1 3 8 10 9,990,000
Tháng 12 8 15 9,990,000
MYANMAR (4N3D)


cả năm Thư 6 hàng tuần 9,500,000
Tháng 04 28 12,500,000
Tháng 08 30 12,500,000
Tháng 12 27 12,500,000


VietnamtourismHCM
Bản in   |   Gửi bạn bè

Bài viết khác

Xem tiếp »

LỊCH TRÌNH KHỞI HÀNH THÁNG 3 - 12/2018


Khách hàng có thể tham khảo chi tiết các lịch khởi hành của VietnamtourismHCM tại đây.


LỊCH KHỞI HÀNH

Thời gian: tháng 3 - tháng 12/2018

TOUR THỜI GIAN GIÁ
THAILAND (5N4D)
BANGKOK - PATTAYA


Tháng 3 18 23 25 30 5,400,000
Tháng 4 1 6 8 19 21 5,400,000
27 28 29 8,400,000
Tháng 5 14 15 18 20 21 22 24 5,400,000
25 26 27 6,400,000
Tháng 6 1 3 8 10 15 17 22 6,400,000
24 28 30 6,400,000
Tháng 7 1 6 8 13 15 20 22 6,400,000
27 29 30 6,400,000
Tháng 8 4 5 11 12 18 19 26 6,400,000
Tháng 9 1 2 8,400,000
29 30 5,400,000
Tháng 10 19 22 26 29 5,400,000
Tháng 11 17 18 24 25 5,400,000
Tháng 12 10 14 17 5,400,000
23 24 30 31 8,400,000
CHENGRAI - CHENGMAI(4N3D)

Tháng 03 17 24 31 9,990,000
Tháng 04 7 14 21 9,990,000
28 12,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 10,990,000
Thang 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Thang 07 7 14 21 28 10,990,000
Thang 08 4 11 18 25 9,990,000
Thang 09 1 12,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 9,990,000
Tháng 11 3 10 11 24 9,990,000
Tháng 12 22 29 12,990,000
PHUKET (4N3D)

Tháng 03 17 24 31 7,990,000
Tháng 04 7 14 21 7,990,000
28 9,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 8,500,000
Thang 06 2 9 16 23 30 8,500,000
Thang 07 7 14 21 28 8,500,000
Thang 08 4 11 18 25 7,990,000
Thang 09 1 8,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 7,990,000
Tháng 11 3 10 11 24 7,990,000
Tháng 12 22 29 8,990,000
HÀN QUỐC (4N4D) Tháng 03 15 17 22 24 29 11,990,000
DK trước 01.02.2018 Tháng 04 1 2 3 4 7 8 9 11,990,000
DK trước 15.08.2018 Tháng 09 13 15 20 22 26 29 30 11,990,000
ngày khởi hành là Thang 10 4 6 11 14 18 21 25 11,990,000
ngày tập trung ra SB Thang 11 1 3 8 10 11,990,000
SINGAPORE (3N2D)
Tháng 03 17 24 31 7,490,000
Tháng 04 7 14 21 7,490,000
28 7,990,000
Tháng 05 5 12 19 26 7,490,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 7,490,000
Tháng 07 7 14 21 28 7,490,000
Tháng 08 4 11 18 25 7,490,000
Tháng 09 1 7,990,000
Tháng 10 6 13 20 27 7,490,000
Tháng 11 3 10 11 24 7,490,000
Tháng 12 22 29 7,990,000

CAM - LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI
4n3d


cả năm Thứ năm hàng tuần 5,790,000
Tháng 04 28 6,790,000
Tháng 08 30 6,790,000
Tháng 12 27 6,790,000
ĐÀI LOAN FULL (5N4D)

Tháng 03 15 17 22 24 29 9,990,000
Tháng 04 1 2 7 9,990,000
Tháng 05 19 26 10,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 10,990,000
Tháng 08 18 25 10,990,000
Tháng 09 21 28 9,990,000
Thang 10 6 13 20 27 9,990,000
Thang 11 1 3 8 10 9,990,000
Tháng 12 8 15 9,990,000
ĐÀI LOAN SIÊU KHUYẾN MÃI
Tháng 03 15 17 22 24 29 7,990,000
Tháng 04 1 2 7 7,990,000
Tháng 05 19 26 8,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 8,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 8,990,000
Tháng 08 18 25 7,990,000
Tháng 09 21 28 7,990,000
Thang 10 6 13 20 27 7,990,000
Thang 11 1 3 8 10 7,990,000
Tháng 12 8 15 7,990,000
ĐÀI LOAN HOA LIÊN (4N3D) Tháng 03 15 17 22 24 29 8,600,000
Tháng 04 1 2 7 8,600,000
Tháng 05 19 26 9,600,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 9,600,000
Tháng 07 7 14 21 28 9,600,000
Tháng 08 18 25 8,600,000
Tháng 09 21 28 8,600,000
Thang 10 6 13 20 27 8,600,000
Thang 11 1 3 8 10 8,600,000
Tháng 12 8 15 8,600,000
SIN - MA (6N5D) Tháng 03 15 17 22 24 29 9,990,000
SIN - MA - IN (6N5D) Tháng 04 1 2 7 9,990,000
Tháng 05 19 26 10,990,000
Tháng 06 2 9 16 23 30 10,990,000
Tháng 07 7 14 21 28 10,990,000
Tháng 08 18 25 10,990,000
Tháng 09 21 28 9,990,000
Thang 10 6 13 20 27 9,990,000
Thang 11 1 3 8 10 9,990,000
Tháng 12 8 15 9,990,000
MYANMAR (4N3D)


cả năm Thư 6 hàng tuần 9,500,000
Tháng 04 28 12,500,000
Tháng 08 30 12,500,000
Tháng 12 27 12,500,000


VietnamtourismHCM