Tìm kiếm

 • Du lịch
 • Khách sạn
 • Vé máy bay
 • Vận chuyển

Tỷ giá ngoại tệ

 

Nguồn ngân hàng Vietcombank TP.HCM

 • Asian Hotel
 • Mondial Hue Hotel
 • ĐÀ LẠT MỘT THOÁNG MỘNG MƠ ĐÀ LẠT MỘT THOÁNG MỘNG MƠ
  ĐÀ LẠT MỘT THOÁNG MỘNG MƠ Khởi hành:  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn  Thời gian: 04 ngày 03 đêm
  Mã chương trình:
  VNT-45
  Thời gian: 4 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 4,300,000 VND
 • ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA
  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA Khởi hành:  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn Thời gian: 3 ngày 3 đêm
  Mã chương trình:
  VNT-44
  Thời gian: 3 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 3,380,000 VND
 • ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
  ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA 04 Ngày / 03 Đêm   Khởi hành  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn
  Mã chương trình:
  VT02
  Thời gian: 4 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 3,340,000 VND
 • ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
  ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA (05 Ngày / 04 Đêm – Khởi hành  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn)
  Mã chương trình:
  VT01
  Thời gian: 5 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 3,780,000 VND
 • NHA TRANG - DIAMOND BAY - SUỐI HOA LAN NHA TRANG - DIAMOND BAY - SUỐI HOA LAN
  NHA TRANG - DIAMOND BAY - SUỐI HOA LAN 4 ngày 3 đêm Kh ởi h ành:  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn
  Mã chương trình:
  VNT-46
  Thời gian: 4 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 4,020,000 VND
 • NHA TRANG – HÒN MỘT – VINPEARLAND NHA TRANG – HÒN MỘT – VINPEARLAND
  NHA TRANG – HÒN MỘT – VINPEARLAND Kh ởi h ành:  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn Thời gian: 03 ngày 03...
  Mã chương trình:
  VNT-42
  Thời gian: 3 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 3,485,000 VND
 • PHAN THIẾT BIỂN XANH NẮNG VÀNG PHAN THIẾT BIỂN XANH NẮNG VÀNG
  PHAN THIẾT BIỂN XANH NẮNG VÀNG Kh ởi h ành:  vui lòng liên hệ 0903136769 hoặc headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn Thời gian:  2 ngày 1 đêm
  Mã chương trình:
  VNT-41
  Thời gian: 2 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 2,220,000 VND
 • DU LỊCH HỌC SINH CÔNG VIÊN NƯỚC KIZCITI - BẾN NHÀ RỒNG DU LỊCH HỌC SINH CÔNG VIÊN NƯỚC KIZCITI - BẾN NHÀ RỒNG
  DU LỊCH HỌC SINH CÔNG VIÊN NƯỚC KIZCITI - BẾN NHÀ RỒNG
  Mã chương trình:
  TH-10
  Thời gian: 1 Ngày
  Ngày khởi hành:
  Ngày về:
  Giá: 341,000 VND