• Tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc) 
  • Tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
1

Tour Miền Bắc

Tour Miền Bắc

ĐẢO CÁT BÀ 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 17/05/2021

1,600,000 đ

ĐẢO CÁI CHIÊN 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 17/05/2021

2,140,000 đ

ĐẢO CÁT BÀ 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 17/05/2021

2,480,000 đ

ĐẢO CÔ TÔ 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 17/05/2021

2,540,000 đ

MỘC CHÂU 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 08/11/2021

970,000 đ

MỘC CHÂU - MAI CHÂU 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 08/11/2021

1,160,000 đ

MÙ CANG CHẢI 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 08/11/2021

2,050,000 đ

CAO BẰNG - BẮC KẠN 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 08/11/2021

2,050,000 đ

HÀ GIANG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 08/11/2021

2,100,000 đ

SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

2,220,000 đ

SAPA - NÚI HÀM RỒNG - FANSIPAN 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

2,200,000 đ

SAPA - NÚI HÀM RỒNG - BẢN CÁT CÁT 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,450,000 đ

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS đến hết ngày 17.11.2022

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc)