• Tour nước ngoài: 0948 558 010 (Mr.Tiến Đạt) 
  • Tour nội địa: 038 838 3649 (Mr. Phúc) 
  • Tour Inbound: 0947 999 840 (Mr.Thành Đạt)
1

Tour Miền Nam

Tour Miền Nam

PHÚ QUỐC - VINWONDERS 4N3Đ

04 ngày 03 đêm 22/05/2023

2,860,000 đ

PHÚ QUỐC 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 22/05/2023

1,860,000 đ

PHÚ QUỐC - VINWONDERS 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 22/05/2023

1,960,000 đ

PHAN THIẾT 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 22/05/2023

1,665,000 đ

CHÂU ĐỐC - LỄ BÀ CHÚA XỨ - NÚI CẤM 1N1Đ

01 ngày 01 đêm 22/05/2023

675,000 đ

HÒN SƠN 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 16/05/2023

1,540,000 đ

ĐẢO NAM DU 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 16/05/2023

1,940,000 đ

ĐẢO NAM DU 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 16/05/2023

1,655,000 đ

CÔN ĐẢO 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 16/05/2023

2,740,000 đ

VŨNG TÀU 2N1Đ TOUR 5 SAO

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,945,000 đ

HỒ CHÍ MINH 2N1Đ TOUR 5 SAO

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,750,000 đ

Biên bản họp ĐHCĐ 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ 2023

Nghị quyết ĐHCĐ 2023

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS đến hết ngày 17.11.2022

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc)