• Tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc) 
  • Tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
1

Tour Miền Trung

Tour Miền Trung

QUẢNG BÌNH 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 28/04/2021

2,840,000 đ

QUẢNG BÌNH 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 28/04/2021

2,040,000 đ

PHAN THIẾT 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,665,000 đ

QUY NHƠN - PHÚ YÊN 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 19/04/2021

2,845,000 đ

ĐÀ LẠT 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 12/04/2021

1,950,000 đ

PHAN THIẾT 3N2Đ

03 ngày 02 đêm 03/05/2021

1,665,000 đ

ĐẢO BÌNH BA - NHA TRANG 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 19/04/2021

1,965,000 đ

ĐẢO BÌNH BA - BÌNH HƯNG 2N2Đ

03 ngày 03 đêm 12/04/2021

1,765,000 đ

ĐẢO BÌNH HƯNG 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 12/04/2021

1,665,000 đ

ĐẢO BÌNH BA 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 12/04/2021

1,665,000 đ

PÙ LUÔNG - THANH HÓA 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 07/06/2021

1,400,000 đ

NHA TRANG 3N3Đ

3 ngày 2 đêm 19/04/2021

3,530,000 đ

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS đến hết ngày 17.11.2022

Malaysia Airlines: Khuyến mãi TRAVELICIOUS DEALS

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc)