• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
0

Tour đặc biệt

Tour đặc biệt

ĐẢO BÌNH HƯNG 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 12/04/2021

1,665,000 đ

ĐẢO BÌNH BA 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 12/04/2021

1,665,000 đ

CHÂU ĐỐC - LỄ BÀ CHÚA XỨ - NÚI CẤM 1N1Đ

01 ngày 01 đêm 03/05/2021

675,000 đ

HÒN SƠN 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 10/05/2021

1,540,000 đ

ĐẢO NAM DU 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 10/05/2021

1,940,000 đ

ĐẢO NAM DU 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 10/05/2021

1,655,000 đ

CÔN ĐẢO 3N3Đ

03 ngày 03 đêm 10/05/2021

2,740,000 đ

VŨNG TÀU 2N1Đ TOUR 5 SAO

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,945,000 đ

HỒ CHÍ MINH 2N1Đ TOUR 5 SAO

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,750,000 đ

ĐÀ LẠT - PHIM TRƯỜNG HAPPY HILL 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 19/04/2021

2,250,000 đ

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)