• Tour nước ngoài: (84-8) 3932 6776
  • Tour nội địa: (84-8) 3932 6776
  • Tour quốc tế: (84-8) 3932 6776

TRỤ SỞ CHÍNH

  •  234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  •  84-028) 3932 6776 - (84-028) 3932 6276
  •  (84-028) 3932 6775 - (84-028) 3932 5811
  •  headoffice@vietnamtourism-hcmc.com.vn

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: (84-8) 3932 6776
  • Tư vấn tour nước ngoài: (84-8) 3932 6267