• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
0

Tour đặc biệt

Tour đặc biệt

BẮC YÊN – TÀ XÙA – XÍM VÀNG 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,775,000 đ

CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP 2N1Đ

02 ngày 01 đêm 19/04/2021

1,850,000 đ

BUÔN MA THUỘT 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 19/04/2021

2,450,000 đ

PHAN THIẾT – ĐẢO PHÚ QUÝ

02 ngày 02 đêm 24/08/2020

2,190,000 đ

ĐẢO HÒN KHOAI – CÀ MAU 2N2Đ

02 ngày 02 đêm 19/04/2021

2,150,000 đ

ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN HOA

03 ngày 02 đêm 25/06/2020

2,390,000 đ

TÂY NINH - NÚI BÀ ĐEN 1 NGÀY

01 ngày 19/04/2021

670,000 đ

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)