• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776
0

Tour ngoài nước

Tour ngoài nước

THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG BALI

04 ngày 03 đêm 02/05/2021

11,990,000 đ

SEOUL – ĐẢO NAMI - EVERLAND – HOÀNG CUNG

04 ngày 04 đêm 02/05/2021

12,990,000 đ

BANGKOK - PATTAYA

05 ngày 04 đêm 02/05/2021

7,000,000 đ

MỘT HÀNH TRÌNH HAI QUỐC GIA: SINGAPORE - MALAYSIA

05 ngày 04 đêm 07/06/2019

9,990,000 đ

SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

14,990,000 đ

TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

14,990,000 đ

KHÁM PHÁ NỘI MÔNG CỔ

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

15,990,000 đ

KHÁM PHÁ XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC: NHẬT BẢN

4 ngày 3 đêm 07/05/2019

18,888,000 đ

LIÊN TUYẾN CHIANG MAI – CHIANG RAI

4 ngày 3 đêm 10/04/2019

7,500,000 đ

ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA - ĐÀI BẮC

5 ngày 4 đêm 02/05/2021

12,490,000 đ

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022|BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

ĐHCĐ 2022 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHCĐ 2022 | NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)